СУ "Христо Ботев"
Средно училище в село Баните

Бюджет и отчети

Прикачени документи

Отчет на бюджета м. 01.2024 г. – м.03.2024 г.
Отчет на бюджета към 12.2023 г.
Бюджет за 2023 година
Отчет на бюджета към 09.2023 г.
Отчет на бюджета към 06.2023 г.
Отчет на бюджета към 03.2023 г.
Отчет на бюджета към 12.2022 г.
Бюджет 2022 година
Отчет на бюджета към 09.2022 г.
Отчет на бюджета към 06.2022 г.
Отчет на бюджета към 03.2022 г.
Отчет на бюджета м.01.2021 г. – м.12.2021 г.
Отчет на бюджета м.01.2021 г. – м.09.2021 г.
Очет на бюджета м. 01.2021 г. – м. 06.2021 г.
Отчет на бюджета м. 01.2021 г. – м.03.2021 г.
Бюджет за 2021 година
Отчет на бюджета 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
Отчет-на-бюджета-01.01.2020-г.-30.09.2020-г.
Отчет на бюджета 01.01.2020 – 30.06.2020г.
Отчет на бюджета 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г.
Бюджет на СУ „Христо Ботев“ – село Баните за 2020 година
Отчет на бюджета 01.01.2019 г. -31.12.2019 г.
Отчет на бюджета 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.
Отчет на бюджета 01.01.2019 г. – 31.03.2019 г.
Отчет на бюджета 01.01.2019 – 30.10.2019 г.
Бюджет на СУ „Христо Ботев“ – село Баните за 2019 година