СУ "Христо Ботев"
Средно училище в село Баните

 

Предлагани занимания по интереси през учебната 2023/2024 година

 

Вид дейност

Направление

За ученици

Ръководител

1

Клуб „География, екология и опазване на околната среда“

Екологично образование и здравословен начин на живот

5-12 клас

Албена Огнянова

2

Клуб „Занимателна математика“

Математическа логика

5-12 клас

Снежана Сувариева

3

Клуб за народни танци

Изкуства и култура

1-4 клас

Милана Сивкова,

външен лектор

4

Клуб „Дигитални технологии“

 

Дигитална креативност

5-12 клас

Снежана Пчеларова