СУ "Христо Ботев"
Средно училище в село Баните
Основно меню

На 08.01.2024 година БМЧК при СУ "Христо бОТЕВ" с.Баните проведе беседа от 5. до 12.клас на тема: “Вредата от тютюнопушенето и консумацията на алкохол”.

Беседата се посрещна с интерес от всички ученици.