СУ "Христо Ботев"
Средно училище в село Баните
Основно меню

 

На 25 март 2024 година в СУ "Христо Ботев" с. Баните се отбеляза Денят на търпението. БМЧК към училището подготвиха кратка информация, с която запознаха всички ученици. Бяха подготвени постери и табла по темата.
 
На реверите на учители и учениците грейнаха "цветчета" с надпис "Търпението е съвкупност от добродетели: доверие, уважение, равенство, смирение, разбиране, приятелство, откритост, хармония."
 
Беше подготвен кратък тест на тема "Търпелив човек ли сте?" - тестът беше изпратен до цялата общност чрез платформата на училището. Всеки ученик имаше възможност да го попълни и да провери в каква степен е неговата търпеливост (според броя от точките от дадените отговори).
 
Благодарим за инициативата на БМЧК при СУ "Христо Ботев" с. Баните!