СУ "Христо Ботев"
Средно училище в село Баните

На заседание на Обществения съвет при СУ „Христо Ботев“ с. Баните, проведено на 27.03.2023 година, се съгласува изборът на учебници/учебни комплекти, по които ще се обучават учениците през учебната 2023/2024 година.

 

Учебниците бяха избрани от учителите на заседания на Екипите за ключови компетентности.