СУ "Христо Ботев"
Средно училище в село Баните

Материална база

СУ "Христо Ботев" с. Баните разполага с учебни стаи, кабинети и специализирани помещения:

 • 14 класни стаи
 • кабинет по биология и здравно боразование
 • кабинет по физика и астрономия
 • кабинет по химия и опазване на околната среда
 • интерактивен кабинет - 2 бр.
 • компютърни зали - 2 бр.
 • ресурсен кабинет
 • кабинет на психолога
 • медицински кабинет
 • зали за занимания по интереси - 2 бр.
 • тенис зала
 • ентографски кабинет
 • библиотека
 • физкултурен салон
 • столова
 • общежитие

Обновени и модернизирани са три игрища:

 • за волейбол
 • за баскетбол и футбол
 • за фитнес на открито

Училището разполага с игрище за хокей на трева.