СУ "Христо Ботев"
Средно училище в село Баните

Спортен календар

 

УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

 

СПОРТНА ДЕЙНОСТ

 

 

СРОК

 

 

ОРГАНИЗИРА

 

МЯСТО НА

ПРОВЕЖДАНЕ

КОНТРОЛИРА

 

1

2

3

4

5

УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ

Вътрешноучилищен турнир

по футбол.

м. октомври

2023 г.

С.Пчеларова

К.Башев

 

Спортна площадка

 

Зам.-директор по УД

 

Вътрешноучилищен турнир

по народна топка.

м. ноември

2023 г.

С.Пчеларова

К.Башев  

Спортна площадка

 

Зам.-директор по УД

Вътрешноучилищен турнир

по шах.

м. декември

2023 г.

С.Пчеларова

К.Башев

 

Спортна зала

 

Зам.-директор по УД

Участие в турнири по хокей на трева.

По график

 

 

Д. Дончев

 

 

 ТИТ

 

Зам.-директор по УД

Коледен футболен турнир на малки вратички.

м. декември

2023 г.

С.Пчеларова

К.Башев

 

ТИТ

 

Зам.-директор по УД

Спортна среща с отборите на

ОУ „Св.св.Кирил и Методий” - Давидково

м. май

2024 г.

С.Пчеларова

К.Башев

 

ТИТ

 

Зам.-директор по УД

Вътрешноучилищно състезание

по тенис на маса.

м. януари 2024 г.

С.Пчеларова

К.Башев

 

Физкултурен салон

Зам.-директор по УД

Вътрешноучилищно състезание

по лека атлетика.

м. април

2024 г.

С.Пчеларова

К.Башев

 

Спортни площадки

 

Зам.-директор по УД

Състезание на ученици-

велосипедисти.

м. април

2024 г.

 

С.Пчеларова

К.Башев

 

Спортни площадки

 

 

Зам.-директор по УД

Провеждане на състезание

по волейбол.

 м. май 2024 г.

 

С.Пчеларова

К.Башев

 

Спортни площадки

 

 

Зам.-директор по УД

Крос в чест на патронния

празник на училището.

 

 

31.05.

2024 г.

С.Пчеларова

К.Башев

 

Спортни площадки

 

Зам.-директор по УД

УЧИЛИЩНИ СПОРТНИ ПРАЗНИЦИ

Есенен спортен празник

М. Х 2023 г.

С.Пчеларова

К.Башев

 

Спортни площадки

Зам.-директор по УД

Зимен спортен празник

М. ХІІ 2023 г.

С.Пчеларова

К.Башев

Спортни площадки

Зам.-директор по УД

Пролетен спортен празник

М. ІV 2024 г.

С.Пчеларова

К.Башев

Спортни площадки

Зам.-директор по УД

Ден на спорта

17.05.

2024 г.

С.Пчеларова

К.Башев

Спортни площадки

Зам.-директор по УД

Международен ден на

предизвикателството

24.05.

2024 г.

 

С.Пчеларова

К.Башев

Спортни площадки

Зам.-директор по УД

ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОДИ

Общоучилищен поход до

Връх Самотното дърво

31.05.

2024 г.

С.Пчеларова

К.Башев

 

 

Екопътека

 

 Зам.-директор по УД 

ЕКСКУРЗИИ

Провеждане на екскурзии по класове, съгласно графика в УУП

  съгласно график

Класни ръководители

І – ХІІ клас

 

 

 

Зам.-директор по УД