СУ "Христо Ботев"

Средно училище в село Баните

Основно меню
Училище с традиции и бъдеще

Училище с традиции и бъдеще

Средно училище „Христо Ботев” с. Баните е с неповторим облик и доказан авторитет, училище с утвърдено име и традиции.

Нашите възпитаници придобиват заслужено самочувствие, подплатено със знания и творческо мислене. Мисията на всеки учител е да работи всеотдайно, за да изгради знаещи и можещи личности с утвърдена ценностна система. Педагогическият екип е обединен от любовта към професията, искрената обич към учениците и чувство за принадлежност към родното училище. В състава на учителския екип влизат добре подготвени и мотивирани специалисти, които възприемат работата си като призвание и мисия в обществото, за да възпитат у учениците любов към науката.

Средно училище „Христо Ботев“ с. Баните днес е средищно и защитено. В него се обучават ученици от община Баните и съседните на нея. Училището предлага дневна и самостоятелна форма на обучение.

Актуални новини