СУ "Христо Ботев"
Средно училище в село Баните

Персонал

Ръководство:

 • Директор: Пенчо Токучев
 • Заместник-директор по учебната дейност: Лидия Ирикова

Педагогически персонал:

 • Старши учител Милена Арнаудова – БЕЛ (V-ХІІ клас)
 • Старши учител Роза Миткова – БЕЛ (V-ХІІ клас)
 • Старши учител Биляна Чолакова – Английски език
 • Старши учител Снежана Сувариева – Математика
 • Старши учител Даниела Дуржева – Математика и ИТ
 • Старши учител Снежана Пчеларова – Информационни технологии и ФВС
 • Старши учител Биляна Сурчева – История и цивилизация, Философски цикъл
 • Старши учител Албена Огнянова – География и икономика, Технологии
 • Старши учител Юлия Пергелова – Биология и ЗО
 • Старши учител Нешка Афузова – Химия и ООС
 • Старши учител Красимир Башев – Физика и Астрономия, ФВС
 • Учител Димитър Дончев – ФВС, Предмети от професионална подготовка
 • Старши начален учител  Анна Кавалджиева – I клас
 • Старши начален учител Юлияна Кехайова – ІI клас
 • Старши начален учител Филип Братанов – IІІ клас
 • Старши начален учител Надя Братанова – IV клас
 • Старши начален учител по английски език Илза Сурчева - І клас - ІV клас
 • Старши ресурсен учител Невена Асенова
 • Психолог Ивайло Томев
 • Старши учител ЦДО в начален етап Ели Кузманова – І група ЦДО (І клас и ІІІ клас)
 • Учител ЦДО в начален етап Дияна Янчева – ІІ група ЦДО (ІI клас и ІV клас)
 • Старши учител ЦДО в прогимназиален етап Таня Фотева – ІІІ група ЦДО (V клас - VІІ клас)

Непедагогически персонал:

 • Счетоводител Доника Манчева
 • Домакин Митко Гаджев
 • Шофьор Атанас Кандуров
 • Готвач Руска Асенова
 • Готвач Красимира Калинова
 • Хигиенист Софка Найденова
 • Хигиенист Сийка Янева