СУ "Христо Ботев"
Средно училище в село Баните

За нас

     Средно училище „Христо Ботев” с. Баните е с неповторим облик и доказан авторитет, училище с утвърдено име и традиции. Ръководството на училището и педагогическият колектив напипват пулса на новото, динамично, променящо се време и реагират с висок професионализъм. Това, което обединява педагогическия екип, е стремежът да се прилагат нови, интерактивни методи, които повишават ефективността на образователния процес.

     Нашите възпитаници придобиват заслужено самочувствие, подплатено със знания и творческо мислене. Мисията на всеки учител е да работи всеотдайно, за да изгради знаещи и можещи личности с утвърдена ценностна система. Педагогическият екип е обединен от любовта към професията, искрената обич към децата и чувство за принадлежност към родното училище. В състава на учителския екип влизат добре подготвени и мотивирани специалисти, които възприемат работата си като призвание и мисия в обществото, за да възпитат у учениците любов към науката.

     Средно училище „Христо Ботев“ с. Баните днес е средищно и защитено. В него се обучават ученици от община Баните и съседните на нея. Училището предлага дневна и самостоятелна форма на обучение. Институцията организира целодневно обучение за учениците, които пътуват ежедневно от дванадесет населени места на територията на общината, в т.ч. и от съседни общини. Училището разполага с три автобуса. За осъществяването на дейността по превозването на учениците ползва услугите и на външни превозвачи.

     Благодарение на упорития и всеотдаен труд на педагогическите специалисти възпитаниците на училището се представят достойно на олимпиади и състезания. Участват с голямо желание в ученически спортни игри и съревнования. Печелили са призови места в състезания като „Ученическо кенгуру”, „Многознайко” и пр. Печелят олимпиади на общинско, областно и национално ниво; получават награди от конкурси за есета и рисунки. С голямо желание участват в честването на празници и годишнини – пеят и рецитират, подготвят театрални постановки като „Радини вълнения”, „Топчето пукна” и „Кървавото писмо”, участват в бинарни уроци: „Когато гръм удари как ехото заглъхва” и кръгли маси. В две последователни години ученици от нашето училище участваха в обучение по проект на фондация „Еразъм” в Румъния и Полша, където популяризират българската история, родния си край и училище. В същото време съхраняват българските традиции и обичаи, влизат в ролята на изследователи и събирачи на старини от родното място – подготвена е богата етнографска сбирка и етнографски кът.

     Спортният клуб по хокей на трева „Мечките” с многобройните си успехи буди голяма гордост за училището. Спечелените безброй купи, призови места и индивидуални награди от националните състезатели украсяват „стената на славата“, на която трудно се намира място за всички отличия. След известно прекъсване на дейността на клуба от учебната 2020-2021 година са сформирани два смесени отбора, които се надяваме да прославят училището ни с нови сили.

     Към момента в училището съществуват две групи за народни танци в различните възрастови групи – „Родопско омайниче” и „Звънчета”. Групите притежават богат репертоар от фолклорни танци от различните области. Няма училищни и общински тържества, в които танцьорите да не веселят публиката и да не печелят нейните овации. Наред с това Омайничетата се изявяват в различни фолклорни фестивали в страната: „Национален Роженски събор; Националния фолклорен фестивал с международно участие в гр. Неделино, Националния фолклорен фестивал „Орфей пее с морето“ в гр. Приморско, на които печелят призови места. В актива си групата се гордее със спечеленото второ място на фестивала Рожен през 2016 година, второ и трето място от гр. Неделино през 2016 г. и 2017 г., много грамоти, отличия и медали.

     В училището съществува и група за фолклорно и вокално пеене. Участниците  изпълняват български народни песни, както и песни от българската естрада /и не само/. Целта е учениците да се запознаят с жанровото разнообразие в музиката, да заобичат и запеят българската песен, красивата песен. Да се усили пламъкът на искрената детска обич към пеенето и да се изградят добри певчески навици, сценично поведение, да се обогати музикалната култура на всички ученици. Въпреки малкото време, в което съществува, групата има доста изяви на сцената – както в училище, така и навън. Участва във всяко училищно тържество, в тържествата на Общината, посветени на минералната вода; във фестивала на руската поезия, песен и танци. Групата вече има множество отличия: второ и трето място за групова песен на фестивала „Пусть всегда будет солнце“, специалната награда за поезия на Община Смолян в същия фестивал /и в 4-то, и в 5-то издание на фестивала на областен кръг/, както и много грамоти за участия.

     Освен успехите в областта на музиката, сценичните изкуства и спорта, СУ „Христо Ботев“ с. Баните се гордее и с високите образователни резултати. Години наред училището стои на предни позиции по успех и може да се сравнява с най-добрите училища в област Смолян и в страната. Голямо е постижението на възпитаниците от випуск 2017 година, които показаха много добър резултат на матурата по БЕЛ и класираха училището ни в топ сто на класацията на страната по успех. Банската гимназия беше единственото селско училище сред стоте най-добри в България. През учебната 2020 година зрелостниците повториха подобен успех и отново институцията ни попадна в челната стотица на страната по успех и от двата задължителни матуритетни изпита. Зад всички тези успехи се крие неуморният и скромен труд на учителите от училището. С дълбока всеотдайност, търпение и любов те напътстват, мотивират и окриляват учениците за нови и все по-големи успехи.

     СУ „Христо Ботев“ с. Баните успешно работи по редица проекти, финансирани от национални и европейски програми. Сформираха се екипи за реализиране на дейности по проектите на Европейския съюз „Твоят час“, „Образование за утрешния ден“, по програма „Нашите пари“, по схемите на министерството на земеделието и храните „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. Дългогодишни са традициите в работата по проекти с ученици със специални образователни потребности. Като устойчивост на резултатите се приема наличието на екип от специалисти: ресурсен учител, психолог и логопед, които осъществяват допълнителната подкрепа на учениците със СОП.

     Материално-техническата база на училището е старателно поддържана, обогатена и осъвременена. Днес учениците разполагат с 18 класни стаи с обновено обзавеждане, с кабинети по биология, химия и физика, с два модерни компютърни кабинета, с интерактивен кабинет с разнообразна аудио-визуална и компютърна техника, с библиотека, с два физкултурни салона, с четири зали за занимания по интереси. Има изградена постоянна интернет връзка.

     Физкултурният салон е обновен. Предстои ремонт на спортните площадки и на двора на училището.

     В сградата на ученическия пансион се намира ученическият стол, където учениците могат да получат закуски и топъл обяд. 

     От учебната 2018-2019 година училището осъществява професионално обучение по специалност „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“. Учениците придобиват професионална квалификация по професията  „Изпълнител на термални процедури“. Бизнесът подкрепя обучението по специалността. Наличието на санаториум и множество спа комплекси допълнително осмислят подготовката на подобни кадри – учениците лесно биха могли да се реализират в сферата на балнеологията.

     За постигане на целите си училището си партнира с Училищно настоятелство, Обществен съвет, Ученически съвет, Синдикалните организации, както и с външни институции – община, социални служби, полиция и местна власт; РУО и МОН. Изградени са дългогодишни сътрудничества, благодарение на които се променя обликът на училището и то се превръща в модерна среда за обучение и възпитание.