СУ "Христо Ботев"
Средно училище в село Баните

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.015-0001 "Ученически практики – 2"

 

 

Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

Продължителността на проекта е 29 месеца, със срок на изпълнение не по-късно от 30.12.2023 г.

1. Информация за проекта МОН: https://www.mon.bg/bg/101025

2. Платформа на проекта: https://upraktiki.mon.bg/

3. Популяризиране на дейностите (страница във Fasebook): https://www.facebook.com/upractiki/

4. Участници в проекта - ученици от Х-ХІІ клас по професия "Изпълнител на термални процедури": Uchastnitsi SU Banite

5. Фирми, осигурили работни места на стажантите:

6. Наставници от предприятията, които подпомагаха работат на стажантите в реална работна среда:

  • Павел Минчев Кехайов – наставник в "Специализирани болници за рехабилитация" - Национален комплекс ЕАД, филиал Баните;
  • Евелина Радева Геретлиева – наставник в Медицински център – ФИЗИОМЕД Баните;
  • Магдалена Живкова Александрова – наставник в СД "Маркцвет - Илиеви С-ИЕ" с. Баните (хотел „Родопа“).
  • Магдалена Райчева Терзиева – наставник в СД "Маркцвет - Илиеви С-ИЕ" с. Баните (хотел „Родопа“).

7. Наблюдаващи учители от СУ "Христо Ботев" с. Баните:

  • Димитър Дончев
  • Юлия Пергелова
  • Нешка Афузова.