СУ "Христо Ботев"
Средно училище в село Баните
Основно меню

Прием

През учебната 2024/2025 година СУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян ще осъществи прием на ученици в паралелка, както следва:

 

  • След завършен VІІ клас:
    • една паралелка – за профилирано образование по профил „Предприемачески“ без интензивно и без разширено изучаване на чужд език; дневна форма на образование, срок на обучение – 5 години– 26 ученици;
    • Приемът на документите ще се електронно на сайта https://priem.mon.bg с предоставения код за достъп от служебната бележка за резултатите от изпитите чрез тест след завършен VІІ клас, която се предоставя на ученика от училището, в което е завършил основно образование.