СУ "Христо Ботев"
Средно училище в село Баните

Държавни зрелостни изпити

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература - 17 май 2024 година, начало - 08:30 часа
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2024 година, начало 08:30 часа
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22 – 31 май 2024 година

 

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЗИ ПО ГОДИНИ:

https://web.mon.bg/bg/100158