СУ "Христо Ботев"
Средно училище в село Баните

Училищни документи

Прикачени документи

План за действие и финансиране за учебната 2023/2024 година
Стратегия за развитие 2023-2028 година
Правилник за дейността на училището 2023-2024 година
Годишен план 2023-2024 година
Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 2023-2024
Годишен план 2022-2023 година
Актуализация на стратегия за развитие 2022-2023 година
Програма за предоставяне на равни възможности за учебната 2022-2023 година
Програма за превенция ранно напущане 2022-2023 година
Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 2022-2023
Правилник за дейността на училището 2022-2023 година
Етичен кодекс
Правилник за дейността на училището 2021-2022 година
Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 2021-2022
Програма за превенция ранно напущане 2021-2022 година
Програма за предоставяне на равни възможности за учебната 2021-2022 година
Стратегия за развитие 2021-2025
Годишен план 2021-2022 година