СУ "Христо Ботев"
Средно училище в село Баните
Основно меню

 

Четвъртокласниците от СУ "Христо Ботев" с. Баните участваха в открит урок по компютърно моделиране на тема "Пътешествие в скрития свят". Те представиха своите умения за работа с интересни приложения като Plickers, Wordwall, Learningapps, Scratch. Специално участие в работата взе и роботът Artie Max. Гости бяха учителите от училището и част от педагогическите специалисти на ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с. Давидково. Публиката също сътрудничеше на учениците и съдействаше за тяхното добро представяне. Идеята за тази междуучилищна квалификация беше на госпожа Снежана Пчеларова, учител по информационни технологии. В края на урока учениците получиха интересни награди и грамоти, които връчи директорът г-н Токучев. Всички присъстващи изразиха удоволствие от наблюдаваните дейности и поставиха високи оценки на учениците и на учителя. 

Благодарности и към сдружение "Един поцент промяна", които дариха на училището две интерактивни дъски!